Welkom op de website van Joost Scheltinga.

Deze website is opgezet om informatie te strekken op verschillende terreinen. Ten eerste is er de familie Scheltinga. Informatie over deze (van oorsprong Friese) familie is te vinden onder het corresponderende tabblad.
Daarnaast is er aandacht voor de onderzoeksgebieden van enkele van de familieleden. Deze onderzoeksgebieden betreffen de (sociaaleconomische) historische achtergrond van enkele Britse landgoederen, te weten het het Grimsthorpe landgoed in Lincolnshire, het (voormalige) Gwydir landgoed in Noord-Wales, en het Drummond landgoed in Midden-Schotland. Alle landgoederen zijn onderdeel van de holding Grimsthorpe & Drummond Castle Trust ltd. Het is de bedoeling om op deze website informatie te verstrekken die tijdens de diverse onderzoeksprojecten naar voren komt.
Tenslotte is er nog aandacht voor de politieke activiteiten van de eigenaar van deze site. Informatie hierover is terug te vinden onder de betreffende tab. Ook wordt er een blog bijgehouden over diverse onderwerpen.